Privacy verklaring

Verantwoordelijke
Trimsalon mini&Maxi is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat trimsalon mini&Maxi beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Trimsalon mini&Maxi is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Trimsalon mini&Maxi verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Trimsalon mini&Maxi gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen in relatie tot een behandeling.

Grondslag van de verwerking
Trimsalon mini&Maxi moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken op grond van de toestemming die gegeven is in het kader van een behandeling.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Trimsalon mini&Maxi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie (artikel 16 van de AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Trimsalon mini&Maxi verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Trimsalon mini&Maxi behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Trimsalon mini&Maxi
Hoefsmederij 37
9932GP Delfzijl